Indústria

Pintura indústria


Façanes:

 • Treballs de sanejament de desperfectes, neteja de superfícies i d'obra vista, així com de pedres i restauració de les mateixes.
 • Treballs de pintura en superfícies exteriors, acabats en llis o rugós.
 • Coloració amb tintats de la màxima qualitat, consistents en tinys minerals de llarga durada.

Maquinària:

 • Treballs de pintat de maquinària de tot tipus.
 • Servei de xorrejat en sec i en moll.
 • Decapats químics.
 • Tractaments amb resines especials, tipus: epoxis, acrílics, clorocauxos...i altres.
 • Treballs de pintura amb maquinària per a ús agrícola, indústria vitivinícola i mecànica.

Terres:

 • Treballs de decapat, neteja i pintat de terres i superfícies poroses.
 • Aplicació de pintures de epoxis i de resines a l' aigua.
 • Aplicació de productes de pintures especials alimentàries.

Tractaments indústria

Humitats:

 • Tractaments d' humitats per a terres industrials i parets amb problemes de supuració capilar en zones fixes.
 • Tractaments amb ciments colorejats de poro obert i supuració natural.
 • Tractaments amb pintura per a la salinitat, fongs, taques per tintacions, sutge...i altres.

Insonoritzacions:

 • Tractaments d' insonorització per a petites sales: sales de generadors, compressors i d'altres.
 • Insonoritzacions amb l' aplicació de fibres, escumes i materials adequats a cada situació.
tractaments-industria
disseny-industria

Disseny indústria

Retolació:

 • Retolació interior i exterior en superfícies llises o rugoses, com "vinílica", o bé, "manual".
 • Servei de projecció d' imatges a retolar in situ.
 • Retolació de petits productes: obsequis o d' altres similars.
 • Senyalització aèria de zones diverses amb retolació viníca i plaques lleugeres de PVC o similar.

Zones públiques:

 • Senyalització de zones d' ús públic, o bé, privat: aparcaments, pas de vianants...i d'altres.
 • Senyalització de les diferents zones interiors de pas d'un producte industrial: "zona de càrrega", "producció", "producte acabat"...
 • Marcat de línias sectorials amb productes durs, així com també del rebaix amb fressadora de les mateixes i posterior aplicació de morters d'epoxis, amb el reforç d'arenes de quars.

La seva empresa necessita una reforma?